Névnap

2019. november 13. Szerda
Szilvia

 
A Nap kel 06:52-kor,
nyugszik 16:17-kor.

Bejelentkezés

Európai személyközpontú és experienciális pszichoterápiás és tanácsadási tanúsítvány
(PCE tanúsítvány)

Az Európai Személyközpontú és Experienciális Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületek Hálózata (PCE Europe - a továbbiakban Hálózat) arra törekszik, hogy a személyközpontú és experienciális pszichoterapeuták és tanácsadók képzését és gyakorlatát magas szintre fejlessze, és magas szinten tartsa. Többek közt az a célja, hogy a köz érdekében terjessze a személyközpontú szemléletet. Ezért támogatja és bátorítja a tudományos kutatást és a gyakorlat fejlesztését ezen a területen, különösen a pszichoterápiában és a tanácsadásban; bekapcsolódik továbbá szociális és politikai folyamatokba is, ezáltal járul hozzá az irányzat az egészség, szociális biztonság, oktatás, kutatás, stb. kérdéseihez (l. Alapszabály II.).

A fenti célok elérése érdekében a Hálózat egy Európai Személyközpontú és Experienciális Pszichoterápiás és Tanácsadási Tanúsítványt (a továbbiakban PCE tanúsítvány) alapított intézmények és személyek számára. Ez biztosíthatja az irányzathoz tartozó pszichoterapeuták és tanácsadók képzését a Hálózat alapelveinek megfelelően. A PCE tanúsítvány ugyanakkor elősegíti ezen terapeuták és tanácsadók mobilitását Európában.

Mindez összhangban van a Hálózat, a Személyközpontú és Experienciális Pszichoterápiás és Tanácsadási Nemzetközi Egyesület (WAPCEPC), a Nemzetközi Pszichoterápiás Tanács (WCP), az 1990. évi Strassbourgi Pszichoterápiás Nyilatkozat és az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) alapelveivel, valamint az Európai Unión belül érvényes diszkrimináció-ellenes törvénnyel.

A PCE Tanúsítvány adományozásának feltételei

 • Szervezetek
  PCE tanúsítványt igényelhetnek a Hálózat tag-szervezetei (a továbbiakban PCE Europe tag-szervezetek), vagyis nemzeti személy/kliensközpontú és experienciális szervezetek, képző- és más intézmények Európában, amelyek
  1. elfogadják a Hálózat alapszabályában lefektetett alapelveket és célokat,
  2. világosan megfogalmazott etikai alapelveket követnek,
  3. elfogadják és követik az aktuális személyközpontú képzési és továbbképzési alapelveket, valamint a nemzeti pszichoterápiás és tanácsadási képzés szabályait (l. Alapszabály IV.2.)
  A Hálózat tag-szervezetei kötelezték magukat, hogy követik a PCE Europe közgyűlése által 2001. november 11-én Brüsszelben elfogadott "A személyközpontú és experienciális képzés és továbbképzés irányelvei" című nyilatkozatot.
 • Kiképzők
  PCE tanúsítványt igényelhetnek azon személyek, akiket a Hálózat tag-szervezetei a PCE pszichoterápia és/vagy tanácsadás területén kiképzőként ismernek el. Ha egy tag-szervezet nem rendelkezik kiképzők számára érvényes minősítési rendszerrel, a tanúsító bizottság egyénileg dönt a pályázatról. A Tanúsító Bizottságnak joga van szükség esetén további információt kérni az érintettektől.
  A PCE tanúsítvánnyal rendelkező kiképzők kötelesek elfogadni a fent említett "A személyközpontú és experienciális képzés és továbbképzés irányelvei" című nyilatkozatot, rendszeresen tovább kell képezni magukat elméletben és gyakorlatban, és hozzá kell járulniuk a szemlélet elméleti és gyakorlati fejlesztéséhez.
 • Pszichoterapeuták és tanácsadók
  Pszichoterapeuták és tanácsadók, akik tagjai a Hálózat egyik tag-szervezetének, és elvégeztek egy elismert kliens/személyközpontú és/vagy experienciális tréninget, jogosultak arra, hogy PCE tanúsítványt igényeljenek.
  A PCE tanúsítvánnyal rendelkező pszichoterapeuták és tanácsadók kötelesek rendszeresen továbbképezni magukat és támogatni az irányzatot.

Igénylési eljárás

A PCE tanúsítvány a Tanúsító Bizottságnál igényelhető. Az űrlapok az interneten rendelkezésre állnak (www.pce-europe.org). A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A PCE tanúsítvány a Tanúsító Bizottságnál igényelhető.

 • A Hálózat tag-szervezetei igénylésükben kijelentik, hogy követik a személyközpontú és experienciális képzés és továbbképzés irányelveit, valamint ismertetik a Tanúsító Bizottsággal a szervezetet és érvényes képzési szabályzatukat. A hálózati nyilvántartásba minden tag-szervezet automatikusan bekerül.
 • A kiképzők igénylésükhöz csatolják az életrajzukat (különös tekintettel kliens/személyközpontú és/vagy experienciális végzettségükre és képzési tapasztalataikra), személyes adataikat, és szervezetük igazolását arról, hogy kiképzők. Ha valaki nem akar megjelenni a hálózati online nyilvántartásban, erről írásos nyilatkozatot kell tennie.
 • Pszichoterapeuták és tanácsadók személyes adataikat valamint a tag-szervezetbeli tagságukról szóló igazolást nyújtanak be a Tanúsító Bizottságnak.

Az igénylőknek az igényléssel egyidőben át kell utalni a Hálózat számlájára a PCE tanúsítvány egyszeri díját a költségek fedezésére (jelenleg: tag-szervezetek esetében 150 Euro, Kiképzők esetében 100 Euro és Pszichoterapeuták/tanácsadók esetében 50 Euro).

A díj beérkezte után a Tanúsító Bizottság feldolgozza az igénylést. Ha kérdés merül fel, az igénylőtől további felvilágosítást kérhetnek. Ha az igénylés rendben van, kiadják a PCE tanúsítványt, és elküldik az igénylőnek.

A PCE tanúsítványt angol nyelven adják ki és a Tanúsító Bizottság egy tagja, valamint egyéni igénylők esetén a tag-szervezet írja alá. A tanúsítványt az illető tag-szervezet lefordíthatja annak az országnak a nyelvére, amelyben kiadják. A tanúsítvány tartalmazza folyamatos érvényességének feltételeit (l. alább). A kiképzőknek nyújtott PCE tanúsítvány magában foglalja mind a kiképzői mind a pszichoterápiás és/vagy tanácsadói gyakorlat tanúsítását.

Ha a Tanúsító Bizottság elutasít egy igénylést, az igénylőnek joga van a Hálózat vezetőségéhez fellebbezni.

Érvényesség

 • A tag-szervezetek tanúsítványa érvényben marad mindaddig, amíg a szervezet tagja marad a Hálózatnak, és betartja a PCE tanúsítvány adományozásának feltételeit.
 • A kiképzők tanúsítványa érvényben marad mindaddig, amíg a kiképző betartja a PCE tanúsítvány adományozásának feltételeit, részt vesz a rendszeres elméleti és gyakorlati továbbképzéseken, hozzájárul a szemlélet elméleti és gyakorlati fejlesztéséhez, és tagja egy tag-szervezetnek.
 • A pszichoterapeuták/tanácsadók tanúsítványa érvényben marad mindaddig, amíg a személy betartja a PCE tanúsítvány adományozásának feltételeit, rendszeresen részt vesz szupervízióban és továbbképzésen, támogatja az irányzatot, és tagja egy tag-szervezetnek

Az igénylés részleteit a Hálózat csak az igénylés elbírálása alkalmával ellenőrzi. A tanúsítvány kiadása után a Hálózat nem vállal felelősséget a PCE tanúsítvány tulajdonosainak magatartásáért. Ha a Hálózat megbízható forrásból tudomást szerez PCE tanúsítvány tulajdonos kötelességmulasztásáról, az illető szervezetet vagy személyt törli a nyilvántartásából (l. alább).

A tag-szervezetek kötelesek a Tanúsító Bizottságot egy hónappal a Hálózat éves közgyűlése előtt informálni képzési szabályzatuk bármely változásáról.

A PCE tanúsítvány tulajdonosok nyilvántartása

A Hálózat a PCE tanúsítvány tulajdonosokról nyilvántartást tesz közzé az interneten.

 • Ez a nyilvántartás a PCE tanúsítvány tulajdonos nevét, címét, telefon- és fax számát, e-mailjének és honlapjának címét tartalmazza.
 • A tag-szervezetek ehhez még egy maximum 300 szavas ismertetőt adhatnak hozzá.
 • A kiképzők egy max. 200 szavas bemutatkozást csatolhatnak.

Minden PCE tanúsítvány tulajdonos köteles tájékoztatni a Tanúsító Bizottságot az adataiban bekövetkezett változásokról.

A PCE tanúsítvány haszna

Minden egyéni pszichoterapeutának/tanácsadónak, aki PCE tanúsítvánnyal rendelkezik, joga van arra, hogy megjelenjen a nyilvántartásban (l. feljebb), amely közvetlen kapcsolatot kínál a honlapjához.

Minden PCE tanúsítvánnyal rendelkezőnek joga van arra, hogy üzleti levelezésében az "Európai Személyközpontú és Experienciális Pszichoterápiás és Tanácsadási Tanúsítvány (PCE tanúsítvány) Tulajdonosa" címet használja. Ez elősegíti és támogatja a PCE szemlélet terjedését.

Minden PCE tanúsítvánnyal rendelkezőnek jogában áll, hogy a Hálózat által szervezett konferenciákon és kongresszusokon csökkentett részvételi díjjal vegyen részt.

A PCE tanúsítvánnyal rendelkezők Európában való mobilitásuk során könnyen bizonyítani tudják kliens/személyközpontú és experienciális működési bizonyítványukat, mint egy PCE Europe tag-szervezet tagjai.

Norwich, 2008. július 6.
 

Európai Személyközpontú és Experienciális Pszichoterápiás és Tanácsadó Egyesületek Hálózata (PCE Europe)

A személyközpontú és experienciális pszichoterápiás és tanácsadó képzés és továbbképzés alapelvei

A következő alapelvek összhangban állnak a Hálózat Alapszabályzatában lefektetett alapelvekkel (Alapszabályzat 1.1) A "Személyközpontú és experienciális" kifejezés használatának az a célja, hogy elősegítse a folyamatos párbeszédet és fejlődést, nem célja ezen irányzatok bármely értelmezésének előnyben részesítése

 • A személyközpontú ill. experienciális pszichoterápiás és tanácsadói képzést és továbbképzést a személyiségfejlődést elősegítő folyamatnak tekintjük, vagyis olyan folyamatnak, amely a trénerek és a képzésben résztvevő személyek közötti személyközpontú ill. experienciális kapcsolat és találkozás által elősegíti a képzendő személyiségének fejlődését, amelynek célja az, hogy fejlessze azokat a személyes és szakmai képességeket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a jövendő terapeuta vagy tanácsadó a kliensekkel személyközpontú ill. experienciális kapcsolatot tudjon kialakítani és fenntartani.
 • Ez egy olyan vállalkozás, amelynek egyaránt része a folyamat és az élmény, valamint az élmény mély elméleti megértésének igénye.
 • Ennek részei
  • az én-fejlődés megtapasztalása különböző helyzetekben (pl. tréningcsoportok, önismereti csoportok, csoportterápia vagy tanácsadás, egyéni terápia vagy tanácsadás, stb.)
  • Carl Rogers és más személyközpontú és experienciális szerzők elméleti munkáinak tanulmányozása, valamint a képzésben résztvevő saját elméleti álláspontjának folyamatos fejlesztése
  • az alapfeltételek gyakorlati alkalmazása
  • kliensekkel folytatott személyközpontú ill. experienciális kapcsolat szupervíziója

  Az elméleti képzés többek között magában foglal antropológia, filozófiai, etikai alapismereteket, a személyiség elméletét, és a kapcsolatok fejlődésének folyamatát mind általánosságban, mind különböző személyekre, csoportokra és helyzetekre vonatkozóan, a pszichopatológia és terápia elméletét, és szükséges kiegészítő (jogi, orvosi, gazdasági, stb.) ismereteket. Az elméleti alapok összhangban vannak a Hálózat Alapszabályzatában (1.2) lefektetett alapelvekkel.

 • A képzés során a képzés résztvevői különböző facilitátorokkal, pszichoterapeutákkal, tanácsadókkal, tanárokkal találkoznak különböző helyzetekben, annak érdekében, hogy kihasználhassák a különböző tanulási helyzeteket, kreativitásuk fejlődjön, és a személyes és kulturális különbségeknek tudatára ébredjenek.
 • A képzés belsőleg irányított tanuláson alapul, amely a tanulót hatalommal ruházza fel, és biztosítja számára a Carl Rogers által megfogalmazott "tanulás szabadságát" és az önértékelést, de ugyanakkor megfelel az érvényes jogi és intézményi keretek követelményeinek.
 • A tréninget szervező intézmények és személyek világosan megfogalmazott etikai alapelvek mellett kötelezik el magukat, vállalják a személyközpontú ill. experienciális irányzat elméletének és gyakorlatának folyamatos fejlesztését, a tudományos kutatást, és a hasonló hazai és nemzetközi intézményekkel és személyekkel való együttműködést.

 

Elfogadva: Brüsszel, 2001. nov.11.